KẾ HOẠCH THÁNG 2 NĂM 2017

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP                           Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   Số: 38 / KH – THCS                                           Cẩm Hưng , ngày 07 tháng 2 năm 2017   KẾ HOẠCH  THÁNG 2/…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 6-10/4/2015

    Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người chủ trì Đơn vị chuẩn bị Đơn vị tham dự Thứ Hai 06-4 Sáng - Đi công tác nước ngoài (hết tuần) - Nhật Bản -…