Hồ Thế Chương –  Chức vụ: Hiệu trưởng – Ngày sinh: 01/01/01979 – Quê quán: Ích Hậu – Lộc Hà – Hà Tĩnh – Hộ khẩu thường trú: Cẩm Bình – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh - Số…