Monday, 26/10/2020 - 13:41|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hà Huy Tập.

Kế hoạch giáo dục

Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú