PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN . LẦN 4 – NĂM HỌC 2016 – 2017 (Áp dụng từ ngày 01/02/2017)   TT HỌ TÊN TRÌNH ĐỘ C. M C.VỤ CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO Môn 1 ST Môn 2 ST Môn 3 ST Môn 4 ST K. ...