DANH SÁCH CBGV, NV NHÀ TRƯỜNG

Tháng Hai 24, 2017 3:13 chiều

 

 1. Hồ Thế Chương

–  Chức vụ: Hiệu trưởng

– Ngày sinh: 01/01/01979

– Quê quán: Ích Hậu – Lộc Hà – Hà Tĩnh

– Hộ khẩu thường trú: Cẩm Bình – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 0985 227 577

- Email: hochuong1689@gmail.com

- Facebook:  Hồ Chương

ảnh

BÍ THƯ CHI BỘ – HIỆU TRƯỞNG

 1. Nguyễn Đình Dũng

– Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

– Ngày sinh: 06/06/1979

– Quê quán: Cẩm Sơn – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

– Hộ khẩu thường trú: Cẩm Sơn – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 0986 755 298

- Email:dinhdungcxht@gmail.com

A D2

PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ – P. HIỆU TRƯỞNG

 1. Nguyễn Thị Thu Trang

– Chức vụ: Giáo viên – Tổng phụ trách Đội

– Ngày sinh: 26/07/1978

– Quê quán: Trường Sơn – Đức Thọ – Hà Tĩnh

– Hộ khẩu thường trú: Thị trấn Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 01254 188 902

TRANG

TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

 1. Nguyễn Thị Thịnh

– Chức vụ: Giáo viên – Tổ trưởng chuyên môn

– Ngày sinh: 07/09/1977

– Quê quán: Cẩm Vịnh – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

– Hộ khẩu thường trú: Cẩm Hưng – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

– Số điện thoại: 0972 392 296

- Email: thinhluonggvt@gmail.com

THINH

TỔ TRƯỞNG TỔ TỰ NHIÊN

 1. Nguyễn Thị Vân Chi

– Chức vụ: Giáo viên – Tổ phó chuyên môn

– Ngày sinh: 27/12/1982

– Quê quán: Trường Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh

– Hộ khẩu thường trú: Thị trấn Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 0916 271 282

- Email: vanchi.tnct@gmail.com

vc_n

TỔ PHÓ TỔ TỰ NHIÊN

 1. Trần Thị Thanh Thủy

– Chức vụ: Giáo viên

– Ngày sinh: 20/09/1977

– Quê quán: Thuận Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh

– Hộ khẩu thường trú: Thị trấn Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 0946 035 747

- Email: dongthuyhoangchi@gmail.com

THANH THUY

GIÁO VIÊN

 1. Nguyễn Thị Oanh

– Chức vụ: Giáo viên

– Ngày sinh: 17/08/1977

– Quê quán: Cẩm Lạc – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

– Hộ khẩu thường trú: Thị trấn Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 0979 123 021

- Email: oanh123@gmail.com

OANH

GIÁO VIÊN

 1. Trần Thu Thủy

– Chức vụ: Giáo viên

– Ngày sinh: 12/12/1982

– Quê quán: Cẩm Quan – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

– Hộ khẩu thường trú: Cẩm Quan – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 0918 651 897

THU THUY

GIÁO VIEN

 1. Dương Thị Thủy

– Chức vụ: Giáo viên

– Ngày sinh: 08/08/1982

– Quê quán: Cẩm Long – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

– Hộ khẩu thường trú: Thị trấn Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 0974 822 441

D. THUY

GIÁO VIÊN

 1. Đặng Thị Thủy

– Chức vụ: Giáo viên

– Ngày sinh: 30/08/1982

– Quê quán: Cẩm Huy – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

– Hộ khẩu thường trú: Thị trấn Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 01257 105 946

ĐTHUY

GIÁO VIÊN

11. Phạm Thị Hằng
– Chức vụ: Giáo viên
– Ngày sinh: 03/06/1979
– Quê quán: Cẩm Hưng – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh
– Hộ khẩu thường trú: Cẩm Hưng – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh
- Số điện thoại: 0984 888 420
– Email: phamhangptcx@gmail.com

HẰNG

GIÁO VIÊN

 1. Phạm Văn Liên

– Chức vụ: Giáo viên

– Ngày sinh: 10/02/1982

– Quê quán: Thạch Hương – Thạch Hà – Hà Tĩnh

– Hộ khẩu thường trú: Thạch Hương – Thạch Hà – Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 0982 068 905

LIEN

GIÁO VIÊN

 1. Bùi Văn Hòa

– Chức vụ: Giáo viên

– Ngày sinh: 09/01/1983

– Quê quán: Cẩm Duệ – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

– Hộ khẩu thường trực: Cẩm Duệ – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 0986 135 802

HOA

GIÁO VIÊN

 1. Trần Thị Bình

– Chức vụ: Giáo viên – Tổ trưởng chuyên môn

– Ngày sinh: 07/11/1975

– Quê quán: Cẩm Huy – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

– Hộ khẩu thường trú: Thị trấn Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 0948 959 899

- Email: tranbinh464@gmail.com

BINH

TỔ TRƯỞNG TỔ XÃ HỘI

 1. Nguyễn Thị An

– Chức vụ: Giáo viên – Tổ phó chuyên môn

– Ngày sinh: 08/01/1955

– Quê quán: Thạch Việt – Thạch Hà – Hà Tĩnh

– Hộ khẩu thường trú: Thị trấn Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

- Số điện thoại:0984 566 161

AN

TỔ PHÓ TỔ XÃ HỘI

 1. Trần Thị Thu Hương

– Chức vụ: Giáo viên

– Ngày sinh: 02/03/1978

– Quê quán: Cẩm Thành – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

– Hộ khẩu thường trú: Cẩm Thành – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 0913 463 747

- Email: thuhuong78cb@gmail.com

clip_image002

GIÁO VIÊN

 1. Nguyễn Trường Kỳ

– Chức vụ: Giáo viên

– Ngày sinh: 15/11/1959

– Quê quán: Hương Thảo – Hương Trà – Thừa Thiên Huế

– Hộ khẩu thường trú: Thị trấn Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 0949 600 457

KY

GIÁO VIÊN

 1. Đoàn Thị Hải

– Chức vụ: Giáo viên

– Ngày sinh:05/04/1980

– Quê quán: Thạch Quý – Hà Tĩnh

– Hộ khẩu thường trú: Thạch Quý – Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 0912 120 558

HAI
19. Hoàng Thị Anh- Chức vụ: Giáo viên – Tổ trưởng chuyên môn- Ngày sinh: 20/11/1980- Quê quán: Thị trấn Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

– Hộ khẩu thường trú: Thị trấn Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 0972 876 807

- Email: hoanganhhht1@gmail.com

H.ANH

TỔ TRƯỞNG TỔ ANH – THỂ – MỸ

20. Lê Thị Hiệp- Chức vụ: Giáo viên – Tổ phó chuyên môn- Ngày sinh: 20/03/1980- Quê quán: Cẩm Quan – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

– Hộ khẩu thường trú: Thị trấn Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 0983 822 786

HIEP

TỔ PHÓ TỔ ANH – THỂ – MỸ

21. Trần Thị Cẩm Hương- Chức vụ: Giáo viên- Ngày sinh: 20/02/1980- Quê quán: Hải Cường – Hải Hậu – Nam Định

– Hộ khẩu thường trú: Thị trấn Cẩm Xuyên

- Số điện thoại:0913 237 679

C.HUONG

GIÁO VIÊN

22. Hoàng Thị Liễu- Chức vụ: Giáo viên- Ngày sinh: 08/04/1977- Quê quán: Cẩm Huy – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

– Hộ khẩu thường trú: Thị trấn Cẩm Xuyên

- Số điện thoại: 0983 822 786

LIEU

GIÁO VIÊN

23. Nguyễn Thị Như- Chức vụ: Giáo viên- Ngày sinh: 19/11/1978- Quê quán: Cẩm Phúc – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

– Hộ khẩu thường trú: Thị trấn Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 0977 607 768

- Email: nguyennhuhht@gmail.com

NHU

GIÁO VIÊN

24. Nguyễn Trần Thiết- Chức vụ: Giáo viên- Ngày sinh:- Quê quán: Cẩm Quan – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh- Hộ khẩu thường trú: Cẩm Quan – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 0976093456

- Email:

25 Trần Thị Diệu- Chức vụ: Kế toán – Tổ trưởng- Ngày sinh: 02/02/1984- Quê quán: Cẩm Vịnh – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

– Hộ khẩu thường trú: Cẩm Quan – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 0972 064 777

- Email: trandieucv@gmail.com

dieu

TỔ TRƯỞNG TỔ HÀNH CHÍNH

26. Đậu Thị Thương- Chức vụ: Văn thư – Quỹ- Ngày sinh: 10/08/1987- Quê quán: Cẩm Hưng – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

– Hộ khẩu thường trú: Bắc Hà – TP Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 0975 014 097

- Email: thuongvt.hht@gmail.com

THUONG

NHÂN VIÊN

27. Võ Thị Đào- Chức vụ: Thư viện- Ngày sinh: 13/08/1979- Quê quán: Cẩm Thịnh – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

– Hộ khẩu thường trú: Cẩm Thịnh – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

– Số điện thoại: 0973 195 776

- Email: daohht@gmail.com

DAO

NHÂN VIÊN TV – TB