Sunday, 22/07/2018 - 15:31|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hà Huy Tập.

Thời khoá biểu

Từ ngày 16/07/2018 đến ngày 22/07/2018

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú