Friday, 22/02/2019 - 00:53|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hà Huy Tập.

Thời khoá biểu

Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú